تبلیغات
قره داغ توركلری = تركان قره داغ - لغاتی درباره مشاغل ((چاپخانه و نویسندگی،عکاسی،آرایشگری،خیاطی))
<-BlogAndPostTitle-> ÓÇíÊ ÏÑ ÏÓÊ ÊÚãíÑ ÇÓÊ ÇÓÊ
لطفا کمی صبر کنید  ...  در حال انتقال
لطفا کمی صبر کنید .. در حال انتقال
1111111111
amirahare@gmail.com ارتباط با ما
با تشکر: تقی پور